Krótka relacja z Dnia Edukacji Narodowej, gdzie prowadziliśmy szkolenie w Zespole Szkół w Zarzeczu :)

Uczestnikami szkolenia była kadra pedagogiczna wraz z pracownikami obsługi szkoły. Nasze działania dydaktyczne skupione były przede wszystkim na tematyce Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych oraz wykorzystaniu Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) podczas Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej (RKO) osoby dorosłej. Podczas szkolenia każdy z uczestników ćwiczył RKO na fantomie osoby dorosłej, co pozwoliło na wykorzystanie wiedzy teoretycznej zdobytej podczas wykładu, oraz sprawdzenie swojego opanowania podczas udzielania pierwszej pomocy.

 

 

Karol Szwej