Numer 112 został wprowadzony do sysytemu powiadamiania, jako jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy. Ideą funkcjonowania jest uzyskanie pomocy służb odpowiedzialnych za ochrone życia, zdrowia, bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.

Każdego roku w dniu 11-go lutego obchodzony jest międzynarodowy dzień numeru alarmowego 112. Zostal on powołany 29 lipca 1991 roku uchwałą Rady Europy. Połączenie z numerem 112 jest bezpłatne z telefonu stacjonarnego oraz telefonu komórkowego, dodatkowo z telefonu komórkowego można wykonać połączenie na 112 nie posiadając karty SIM!
Wezwanie pomocy to PIERWSZE z ogniw w łańcuchu przeżycia, a dzwoniąc pod numer 112 połączymy się z dyspozytorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego, który poinformuję odpowiednia służbę ratunkową. 

Pamiętajmy że w Polsce do dyspozycji posiadamy także inne numery alarmowe.

999 - Zespół Ratownictwa Medycznego
998 - Państwowa Straż Pożarna
997 - Policja