Zakończyliśmy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, założeniem było przeszkolenie 300 dzieci i 60 osób dorosłych z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju. Na zakończenie po uzupełnieniu niezbędnej dokumentacji i podsumowaniu operacji, śmiało można powiedzieć że projekt został zrealizowany z nawiązką.

W projekcie uczestniczyło 467 dzieci i tyle zostało przeszkolonych podczas spotkań w szkołach uczestniczących w projekcie. Odbyły się także 3 (trzy) szkolenia dla osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie pierwszej pomocy. Wielkim sukcesem okazały się szkolenia w szkołach dzięki którym do dzieciaków w wieku 7-12 lat dotarły informację jak pomóc osobie w stanie zagrożenia zdrowia i życia, jak prawidłowo wezwać pomoc, prowadzenie Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej (RKO) z wykorzystaniem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) i bez wykorzystania AED, pierwsza pomoc w urazach oraz bezpieczeństwo nad zbiornikami wodnymi i ciekami wodnymi. Zaangażowanie dzieci w ćwiczenia na fantomach do nauki resuscytacji było niesamowite, każdy z uczestników ćwiczył RKO, dzięki czemu mógł sprawdzić swoją wiedzę teoretyczna w PRAKTYCE!

Dziękujemy wszystkim za udzielone wsparcie podczas realizacji projektu, szkołą za udostępnienie bezpłatne miejsca do realizacji szkolenia, jak również OSP za udostępnienie Remizy. Oczywiście największe podziękowania dla WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW!

 

Karol Szwej